Tartto / Viro

Yhteistyö Tamme Gümnaasiumin kanssa on alkanut jo vuonna 1990, ja yhteistyön muotoina olivat 2010-luvulle asti opiskelijakilpailujen järjestäminen biologiassa, englannissa, kemiassa ja matematiikassa vuoroin Tampereella ja Tartossa järjestetyissä leirikouluissa. Yhteistyötä pyritään kehittämään jatkossa suuntaan, jossa tutustutaan johonkin useita oppiaineita koskevaan aiheeseen tai ilmiöön ja sähköisiä oppimisympäristöjä käyttäen työstetään aihetta ennen opiskelijoiden leirikoulua.